Showa Enmusubi Street

ชื่อ”ถนน Showa Enmusubi” หมายถึงโชคในการพบคู่รักหรือการแต่งงานครองรักนั่นเอง ที่นี่มีพิพิธภัณฑ์หลายแห่งด้วยกัน รวมถึง Showa Miniature Museum บรรยากาศบริเวณนี้คล้ายกับสมัยโชวะปีที่ 30 (1950 ถึง 60s)

INFORMATION 詳情