สรุปรายการ & กรอกแบบฟอร์ม

สอบถามเกี่ยวกับ

1

รถบัสนำเที่ยว - ทัวร์บัสชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะยามค่ำคืน (#HB2)

[1 - 31 ต.ค.2019] รถบัสนำเที่ยวทั่วไป + ของว่างแจกฟรี ----------------------------------- [1-29 พ.ย.2019 , 26 ธ.ค.2019 - 31 มี.ค.2020] รถบัสนำเที่ยวทั่วไป + กระเช้าลอยฟ้า + ของว่างแจกฟรี ----------------------------------- [30 พ.ย.-25 ธ.ค. 2019] รถบัสนำเที่ยวทั่วไป + กระเช้าลอยฟ้า + ตั๋วทานซุปบาร์

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับทริปนี้!

สำหรับการตรวจเช็คข้อมูล ราคา และสถานะของทัวร์ โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ให้ครบถ้วนและกดส่งแบบฟอร์ม
บริษัททัวร์ของเราจะรีบดำเนินการตอบกลับโดยเร็วที่สุด

เลือกเอเจนซี่


Fill forms

หลังจากคุณได้ทำการกดส่งแบบฟอร์มนี้แล้ว เราถือว่าคุณได้ยอมรับเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นี้แล้ว