สรุปรายการ & กรอกแบบฟอร์ม

สอบถามเกี่ยวกับ

1

ทัวร์ชมโรงงานรอบเมืองTSUBAME (#NNB20)

แท็กซี่ (5.5ชั่วโมง) + ค่าเข้าชมหอจดหมายเหตุ Tsubame Industrial Materials + ของขวัญ + ของที่ระลึก Original

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับทริปนี้!

สำหรับการตรวจเช็คข้อมูล ราคา และสถานะของทัวร์ โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ให้ครบถ้วนและกดส่งแบบฟอร์ม
บริษัททัวร์ของเราจะรีบดำเนินการตอบกลับโดยเร็วที่สุด

เลือกเอเจนซี่


Fill forms

หลังจากคุณได้ทำการกดส่งแบบฟอร์มนี้แล้ว เราถือว่าคุณได้ยอมรับเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นี้แล้ว