Atami Onsen แช่ออนเซ็นในเรียวกังวิวสวย ติดทะเล

Atami Onsen อยู่ในเขตคาบสมุทร Izu จังหวัด Shizuoka ทางทิศใต้ของโตเกียว เป็นเขตที่มีบ่อน้ำพุร้อนเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น

หากเดินทางจากโตเกียวด้วยรถไฟขบวนด่วนพิเศษ JR Limited Express trains (ODORIKO, SAPHIR ODORIKO) ใช้เวลาราว 1 ชั่วโมง 20 นาทีเท่านั้น

熱海 (Atami) แปลว่าทะเลร้อน มาจากการที่น้ำพุร้อนแห่งนี้มีภูมิประเทศอยู่ติดกับทะเล โรงแรมหรือเรียวกังที่อยู่ริมชายฝั่งของที่นี่จึงมักมีบ่อน้ำร้อนที่สามารถนอนแช่ตัว และยังมองเห็นวิวทะเลสวยๆอีกด้วย

บางเรียวกังมีการโปรยดอกกุหลาบลงในบ่อน้ำร้อน กลิ่นดอกกุหลาบช่วยให้ผ่อนคลายได้เป็นอย่างดี


เนื้อหาอื่นๆที่ใกล้เคียง