ชวนเดินเล่นชมต้น “Kochia” ในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีที่ “Hitachi Seaside Park”

Flower Theme Park สวนสาธารณะที่เน้นการจัดแสดงดอกไม้ “Hitachi Seaside Park” หนึ่งในสถานทีท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด Ibaraki ส่วนจัดแสดงดอกไม้นั่นเป็นลักษณะทุ่งกว้าง ที่มีขนาดใหญ่ถึง 200 เฮกเตอร์ มีดอกไม้ให้ชมทุกฤดูกาลหมุนเวียนกันไปตลอดทั้งปี

และไฮไลท์ของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่จะถึงนี้ก็คือทุ่งต้นไม้สีแดงพุ่มเตี้ยที่มีชื่อว่า “Kochia” อ่านออกเสียงแบบญี่ปุ่นได้ว่า “โคเคีย”
ต้น Kochia นั้นจะเริ่มเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน และสีแดงจะสวยที่สุดในช่วงต้นเดือน ถึงกลางเดือนตุลาคม ด้วยลักษณะต้นที่มีรูปทรงกลม และยังมีสีแดงแปลกตา แต่ละปีจึงมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมทุ่งต้น Kochia เป็นจำนวนมาก

การเดินทางจากโตเกียว:
สามารถเดินทางได้จากสถานี Ueno ด้วยรถไฟสาย JR Joban Line ลงที่สถานี Katsuta
ออกประตู East Exit ต่อรถบัสสาย Ibaraki Kotsu bus ที่ป้ายหมายเลข 2 ลงรถที่หน้าสวน (ประตูทิศตะวันตก)
หรือใช้บริการแท็กซี่จากสถานี Katsuta ถึงสวนสาธารณะก็ได้เช่นกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://hitachikaihin.jp/en/


เนื้อหาอื่นๆที่ใกล้เคียง