นโยบายความเป็นส่วนตัว


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ Tokyo Rail Days (www.tokyo-raildays.com) ทางเว็บไซต์ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายในการักษาความเป็นส่วนตัวของท่านลูกค้าผู้ใช้บริการกรุณาอ่านรายละเอียดชี้แจงด้านล่าง ถึงนโยบายของทางเว็บไซต์ Tokyo Rail Days จะรักษาความเป็นส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนบุคคลของท่านลูกค้าอย่างไรบ้าง

• ขอบเขตการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้ จะครอบคลุมถึงเก็บรวบรวม, การนำไปใช้และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านลูกค้าผู้ใช้บริการในช่วงเวลาเช้าใช้บริการเว็บไซต์ Tokyo Rail Days เท่านั้น และไม่มีผลกับเว็บไซต์อื่นๆที่มีลิงค์ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ ลิงค์จากเว็บไซต์ภายนอกที่เชื่อมโยงกับ Tokyo Rail Days มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเว็บไซต์ เว็บไซต์ของเราไม่รับผิดชอบร่วมกับเว็บไซต์นั้นๆ นอกจากนี้ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลเมื่อลูกค้าผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และเก็บรักษาข้อมูลจากการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มภายในเว็บไซต์นี้เท่านั้น

• เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว

1.เกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์แบบปกติหรือการดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลจากเว็บไซต์ Tokyo Rail Days นั้นทางเว็บไซต์ไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวใดๆของท่านลูกค้าผู้ใช้บริการ
2.กรณีลูกค้าต้องการซื้อสินค้า ทางเราจะนำชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และ E – mail Address ส่งให้กับทางบริษัทท่องเที่ยวที่ลูกค้าเลือกไว้ อนึ่ง ทางเราจะไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปใช้นอกเหนือวัตถุประสงค์ดังกล่าวเด็ดขาด
3.หากเว็บไซต์ Tokyo Rail Days มีการจัดกิจกรรมชิงรางวัลผ่านทางอินเตอร์เนต หรือ แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลผ่านอินเตอร์เนตไดๆ ในทุกๆการเข้าใช้บริการ เว็บไซต์มีความจำเป็นต้องเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนตัวล่าสุดและข้อมูลที่เป็นจริงเช่น ชื่อ-นามสกุล รหัสเอกสารยืนยันตัวบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ และ ที่อยู่ เป็นต้น ทางเว็บไซต์จะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในกรณีอื่นที่ไม่มีความจำเป็น
4. เว็บไซต์มีการเก็บข้อมูล IP Address, ช่วงเวลาเข้าใช้บริการ, และข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมหน้าต่างๆภายในเว็บไซต์เป็นต้น ซึ่งการเก็บข้อมูลการเข้าใช้บริการและข้อมูลเกี่ยวกับเน็ตเวิร์คนั้นจะถูกนำไปสำรวจและวิเคราะห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพ ทางเว็บไซต์จะนำเอาข้อมูลภาพรวมทั้งหมดของผู้เข้าใช้บริการไปใช้ในการวิเคราะห์ ไม่มีการนำข้อมูลเฉพาะบุคคลใดไปใช้เป็นกรณีพิเศษ
5. เว็บไซต์ Tokyo Rail Days ให้การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวกับผู้สมัครใช้บริการทุกท่าน หากบุคคลใดไม่เห็นด้วยกับนโยบาย เว็บไซต์จะไม่ทำการเก็บข้อมูลส่วนตัว ทำการแก้ไข หรือลบข้อมูลใดๆของบุคคลนั้น

• นโยบายคุ้มครองการใช้ข้อมูลร่วมกับบุคคลที่สาม

เว็บไซต์ Tokyo Rail Days ไม่มีการขาย, แลกเปลี่ยน, ให้ยืมข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าผู้ใช้บริการให้กับองค์กร, บุคคล, หรือหน่วยงานอื่นๆ แต่หากเกิดกรณีตามด้านล่างนี้ถือเป็นข้อยกเว้น
1. ความร่วมมือกับการตรวจสอบตามกฎหมายตามคำสั่งของศาล
2. ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูลตามความต้องการหรือการใช้งานในสถาบันผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง
3. การเปิดเผยข้อมูลนั้นกระทำอยู่บนพื้นฐานของความปรารถนาดีและความจำเป็นตามกฎหมาย หรือกระทำไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อการให้บริการและการปรับปรุงคุณภาพของเว็บไซต์

• ข้อควรระวังเกี่ยวกับการนำข้อมูลภายในเว็บไซต์ไปใช้

ข้อมูลทั้งหมด(รูปภาพรวมถึงข้อความ)ที่ปรากฏในเว็บไซต์ Tokyo Rail Days ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท
Media Presto Co.,Ltd. (ยกเว้นเว็บไซต์ภายนอกที่มีลิงค์ปรากฏในเว็บไซต์) ก่อนนำข้อมูลภายในเว็บไซต์ไปใช้ หรือเชื่อมโยงลิงค์มาที่หน้าใดหน้าหนึ่งของเว็บไซต์ จำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากเว็บไซต์

• ความปลอดภัยของข้อมูลและการคุ้มครอง

เพื่อป้องกันเซิฟเวอร์ของเว็บไซต์ Tokyo Rail Days จากการเข้าถึงแบบไม่ถูกต้อง หรือเพื่อทำลายหรือขโมยข้อมูล เว็บไซต์ได้ติดตั้งระบบ Firewall เพื่อความปลอดภัยทางเครือข่ายเพื่อท่านลูกค้าผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เว็บไซต์จะปกป้องข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ภายในเว็บไซต์ และรับประกันว่าถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน