เที่ยว Sakata, ชมศิลปะการแสดงของ Maiko, พิพิธภัณฑ์แมงกะพรุน + แท็กซี่ & ค้างคืนที่ Yunohama Onsen


สิ่งที่รวมอยู่ในแพคเกจ

ค่าแท็กซี่(Sakata → Hotel)
+ ค่าชมศิลปะการแสดงของ Maiko ที่โรงน้ำชา Somaro
+ ค่าเข้าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Kamo
+ ที่พัก

ระยะเวลาเดินทาง

01/04/2020 - 30/09/2020

※วันที่ยกเว้น: ตรวจสอบตามปฏิทิน

จำนวนผู้ร่วมเดินทางขั้นต่ำ

2 PAX

ตัวเลือกแพคเกจ

แพคเกจ 1

0
0
0

ตัวอย่างแผนการเดินทาง

(13:30)

อ่านเพิ่มเติม [...]

Somaro ปรับปรุงจาก “Somaya” อดีตภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นแห่ง Sakada ในสมัยเอโดะ และผสมผสานบรรยากาศใหม่ๆ ลงไป ให้ทุกท่านเพลิดเพลินการแสดงของ Maiko แห่ง Sakada อันสวยงาม 

※เนื่องจาก Somaro ปิดทำการในวันพุธและวันที่ 13 สิงหาคม จึงเปลี่ยนเป็น Sannou kurabu

https://www.somaro.net/englishhome

อ่านเพิ่มเติม [...]

ชมตู้อควาเรี่ยมแมงกระพรุน 5 เมตร ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก แสดงปลาประมาณ 140 ชนิดที่อาศัยอยู่ใน Shonai รวมถึงแมงกระพรุนเกิน 50 สายพันธุ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสถิติโลกมาแล้ว

 https://kamo-kurage.jp/english/

(16:30-17:10)

อ่านเพิ่มเติม [...]

หมู่บ้านออนเซ็นชายหาดที่หันหน้าไปทางทะเลญี่ปุ่น ลิ้มรสอาหารทะเลสดใหม่

http://www.yunohamaonsen.com/en/


รายละเอียดทัวร์

ออกเดินทางจากสถานี
  • Sakata Sta.
อื่นๆ

※กรุณามายังจุดนัดพบบริเวณหน้าสถานี Sakata  ก่อนเวลา 13:20 น.
※อาจไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนด ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร, สภาพอากาศ เป็นต้น
※รถแท็กซี่ขนาดเล็กสำหรับผู้โดยสาร 2-3 ท่าน และรถแท็กซี่ขนาดใหญ่สำหรับผู้โดยสาร 4-8 ท่าน ไม่สามารถให้บริการกับผู้โดยสารที่มีสัมภาระขนาดใหญ่ได้ และไม่มีการให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจากพนักงานขับรถ

 

ลิงค์แนะนำ

ปฏิทิน

แผนที่