ทำเวิร์คชอปงานฝีมือที่หมู่บ้าน TSUGARU-HAN NEPUTA


สิ่งที่รวมอยู่ในแพคเกจ

ค่าเข้าหมู่บ้าน Tsugaru-han Neputa + ค่าทำเวิร์คชอปงานฝีมือ

ระยะเวลาเดินทาง

01/10/2020 - 31/03/2022

จำนวนผู้ร่วมเดินทางขั้นต่ำ

1 PAX

พาสที่แนะนำ

คุณต้องการซื้อพาสเดินทางพร้อมสินค้านี้หรือไม่?

JR EAST PASS (Tohoku area)

2020-04-01 ~ 2021-03-31

ตัวเลือกแพคเกจ

แพคเกจ 1

0
0
0

ตัวอย่างแผนการเดินทาง

(9:15)

★1 รถบัสประจำทาง  (สาย Tamenobu):ลูกค้ารับผิดชอบค่าโดยสารเอง (100 เยน)

งดให้บริการช่วงเดือนธันวาคม - มีนาคม

(9:30)

สัมผัสทุกประสบการณ์เกี่ยวกับ Tsurgaru ได้ทั้งหมดจากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น หุ่มโคมไฟเนปุตะ, พิณ3สาย ทสึการุชามิเซ็น, งานฝีมือ, ของที่ระลึกและอาหารท้องถิ่น

※เวลาทำการ
เข้าชม-เวิร์คชอป :9:00 - 17:00 น.
ร้านจำหน่ายสินค้า :9:00 - 17:00 น.
อาหาร:11:00 - 15:00 น.

[Apple Dorei] เวลาที่ใช้: 60 นาที
• ตกแต่งระบายสีระฆังดินรูปแอปเปิ้ลด้วยสีต่าง ๆ อย่างอิสระ

[Kingyo Neputa] เวลาที่ใช้: 90 นาที
• ตกแต่งโคมไฟเนะปุตะรูปปลาทองด้วยหมึกสีดำ , เทียนไข, ระบายสี, เป็นต้น

[Ogi Neputa] เวลาที่ใช้: 90 นาที
• ตกแต่งพัดญี่ปุ่น (ออกแบบลวดลายล่วงหน้าไว้แล้ว) ด้วยหมึกสีดำ , เทียนไข, ระบายสี, เป็นต้น

★2 อาหารและชอปปิง:ลูกค้ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

(14:20)


★1 รถบัสประจำทางสาย Dotemachi:ลูกค้ารับผิดชอบค่าโดยสารเอง (100 เยน)
※รถออกทุก 10 นาที
[เมษายน - พฤศจิกายน] 10:00 - 18:00 น.
[ธันวาคม - มีนาคม] 10:00 - 17:00 น.

สัมผัสทุกประสบการณ์เกี่ยวกับ Tsurgaru ได้ทั้งหมดจากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น หุ่มโคมไฟเนปุตะ, พิณ3สาย ทสึการุชามิเซ็น, งานฝีมือ, ของที่ระลึกและอาหารท้องถิ่น

※เวลาทำการ
เข้าชม-เวิร์คชอป :9:00 - 17:00 น.
ร้านจำหน่ายสินค้า :9:00 - 17:00 น.
อาหาร:11:00 - 15:00 น.

[Apple Dorei] เวลาที่ใช้: 60 นาที
• ตกแต่งระบายสีระฆังดินรูปแอปเปิ้ลด้วยสีต่าง ๆ อย่างอิสระ

[Kingyo Neputa] เวลาที่ใช้: 90 นาที
• ตกแต่งโคมไฟเนะปุตะรูปปลาทองด้วยหมึกสีดำ , เทียนไข, ระบายสี, เป็นต้น

[Ogi Neputa] เวลาที่ใช้: 90 นาที
• ตกแต่งพัดญี่ปุ่น (ออกแบบลวดลายล่วงหน้าไว้แล้ว) ด้วยหมึกสีดำ , เทียนไข, ระบายสี, เป็นต้น

★2 อาหารและชอปปิง:ลูกค้ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง


รายละเอียดทัวร์

ออกเดินทางจากสถานี
  • Hirosaki Sta.
อื่นๆ
※เลือกเวิร์คชอปที่คุณต้องการทำในตอนที่ทำการจอง Apple Dorei (กระดิ่งดิน) / Kingyo (ปลาทอง) / Neputa หรือ Ogi Neputa (พัดเนบุตะ)
※เลือกเวลาที่ต้องการเริ่มทำเวิร์คชอปในตอนที่ทำการจอง (10:00–/13:30–)
※วันและเวลาทำการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของ COVID-19
ลิงค์แนะนำ

[หมู่บ้าน Tsugaru-han Neputa] http://neputamura.com/

ปฏิทิน